10.03.2023 - Příprava automobilu na jaro

Zkontrolujte letní pneumatiky

Řidiči mají povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března.
... celý článek

04.02.2019 - Péče o automobil v zimě

Kvalitní zimní obutí

Ano, tohle jste během letošní zimy slyšeli zcela jistě už stokrát. Ale nejde to znov
... celý článek

11.01.2017 - Zimní kapalina do ostřikovačů

Znáte tu situaci, kdy si v zimním období sednete do svého vozidla a pro lepší výhled skrze čelní okno ostřikovač… a ono nic? V tom pří
... celý článek

07.11.2016 - Výbava při cestě do zahraničí

Bulharsko
Všechna vozidla, kromě motocyklů, musí být vybavena hasícím přístrojem. Reflexní vesta je povinná pro k
... celý článek

07.11.2016 - Příprava vašeho auta na zimu

Své auto musíte na zimu připravit. Tato příprava se týká předevšim výměny pneumatik. Tato povinnost platí od 1. listopadu.

S
... celý článek

20.08.2015 - Originální díl nebo náhrada stejné kvality?

V některých médiích se objevuje kritika levných autodílů pocházejících od jiných výrobců než od výrobců originálních dílů. (dílů použív
... celý článek

08.06.2015 - Jak a kdy měnit olej

Výrobce neposlouchejte, radí odborníci. Olej v motoru měňte častěji, než předepisují výrobci, protože dlouhé intervaly mezi výměnami mo
... celý článek

03.06.2015 - Ekologická daň za přihlášení osobního vozidla staršího deseti let

Počet aut, za která budou muset majitelé při převodu zaplatit jednorázový ekologický poplatek, se rozšíří o 1,2 milionu. Nově půjde o 1
... celý článek

31.03.2015 - ČOI kontrolovala stáčení tachometrů v autobazarech

Dvě třetiny autobazarů porušují předpisy, zjistila Česká obchodní inspekce (ČOI). Při kontrolách odhalila tachometry stočené o stovky t
... celý článek

17.03.2015 - Měnit či neměnit? Toť otázka.

Majitelé aut s dosluhujícími zimními pneumatikami často odkládají jejich přezutí na letní, aby dojezdili zbytek vzorku. Je to riskantní
... celý článek

23.02.2015 - Pokuta dorazí i z Británie. Evropa propojuje registry.

Evropský parlament na zasedání ve Štrasburku schválil nový právní rámec ochrany osobních dat pro přeshraniční výměnu informací o doprav
... celý článek

16.02.2015 - Tisícům řidičů hrozí ztráta pojištění auta

Jedná se o auta mající v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu stále statut tzv. polopřevodu, neboť majitelé auto na sebe při
... celý článek

Rady motoristům


Nejnovější články Opravy a údržba automobilu

Postup práce při odvzdušnění brzd

Odvzdušnění brzd je technologicky postup používaný při údržbě nebo opravách brzdového systému a používá se při pravidelných nebo jednorázových výměnách brzdové kapaliny. K vniknutí vzduchu do kapalinové soustavy brzdy může dojít nedostatkem kapaliny v nádržce, ale především při demontáži některé části brzdové soustavy. Při malém množství vzduchu v soustavě pedál pruží a snižuje se účinnost brzd. Při větším množství vzduchu je pedál pružný v celém zdvihu a brzda zůstává neúčinná.

Před odvzdušněním vždy zkontrolujte technický stav celé soustavy, vyhnete se tím prasknutí již zteřelé brzdové hadice nebo zkorodované či prodřené brzdové trubky. Uniká-li vám z brzdové soustavy kapalina, musíte nejprve závadu odstranit a teprve potom provést odvzdušnění. U modelů s protiblokovacím systémem ABS musíte před odvzdušněním odpojit akumulátor. Použitou brzdovou kapalinu (například zachycenou při odvzdušňování) zásadně do systému nevracejte, protože i malé mikroskopické nečistoty mohou způsobit nefunkčnost některých dílů brzdové soustavy.

 • Postavte vůz na vodorovnou plochu, demontujte kola (není podmínkou, ale k odvzdušňovacím šroubům se lépe dostanete) a vůz zajistěte spolehlivými podpěrami.
 • Očistěte okolí odvzdušňovacích šroubů, aby se do brzdové kapaliny nedostaly nečistoty, a sejměte z odvzdušňovacích šroubů pryžové krycí čepičky.
 • Před povolením můžete odvzdušňovací šrouby pokapat nebo postříkat vhodným prostředkem na povolení šroubových spojů, předejdete tím jejich poškození nebo zalomení v brzdovém třmenu nebo válečku.
 • Odvzdušňovací šrouby povolujte vždy očkovými klíči (nikoliv tedy plochými), předejdete tak stržení šestihranu, a tím znemožnění uvolnění šroubů. Jestliže jsou šestihrany šroubů poškozeny natolik, že očkový klíč nejde nasadit nebo se protáčí, můžete k povolení použít hasák nebo samosvorné kleště a při montáži použijte nový odvzdušňovací šroub.
 • Doplňte brzdovou kapalinu zásadně dle doporučené klasifikace třídy DOT 3,4 nebo 5 v zásobní nádobce až na horní značku MAX a při odvzdušňování průběžně udržujte hladinu brzdové kapaliny, neboť při poklesu pod značku MIN hrozí nasátí vzduchu a tím opětovné zavzdušnění hydraulické soustavy.
 • Před začátkem odvzdušnění si připravte průhlednou hadičku, kterou jedním koncem pevně nasaďte na odvzdušňovací šroub. Druhý konec hadičky vložte do nádobky, která bude sloužit k zachycení brzdové kapaliny.
 • K odvzdušňování přiberte pomocníka, který vám bude šlapat na brzdový pedál. Pokud jste odpojily jen jeden brzdový třmen nebo jeden brzdový váleček a zabezpečili jste únik brzdové kapaliny, bude vám stačit odvzdušnění příslušného brzdového okruhu. Jestliže jste měnily více komponentů (například brzdové hadice, trubky, hlavní brzdový válec), musíte provést kompletní odvzdušnění brzdové soustavy.
 • Pomocník několikrát( dvakrát až třikrát) sešlápne brzdový pedál a při posledním sešlápnutí zadrží pedál ve stlačené poloze, tím vytvoří v brzdové soustavě tlak, potřebný k vytlačení vzduchu.
 • Nyní povolte příslušný odvzdušňovací šroub. Po uvolnění odvzdušňovacího šroubu tlak v brzdách poklesne a jakmile se pedál brzdy propadne k podlaze, citlivě utáhněte odvzdušňovací šroub. Nyní pomocník opět několikrát sešlápne brzdový pedál (měl by se postupně zvedat do polohy normální při brzdění) a vy opět povolte odvzdušňovací šroub a sledujte unikající kapalinu v hadičce.
 • Jde-li brzdová kapalina i se vzduchem(poznáte to podle pěnění nebo bublin), musíte proces opakovat tak dlouho, dokud nebude vytékat čirá kapalina.
 • Při našlapávání pedálu brzdy nespěchejte, zvláště jestliže jste měnili hlavní brzdový válec, několikavteřinová prodleva mezi šlapáním umožní brzdové kapalině zaplnit všechny brzdové kanály v hlavním válci.
 • Pokud vytéká čistá brzdová kapalina bez bublin, můžete definitivně utáhnout odvzdušňovací šroub, vytáhnout hadičku, očistit okolí od zbytků brzdové kapaliny a nasadit krycí čepičku.
 • Tímto způsobem odvzdušněte i ostatní kola.
 • Po odvzdušnění opakovaným sešlápnutím zkontrolujte chod brzdového pedálu. Pedál nesmí být pružný a nesmí se propadat směrem k podlaze. Při opakovaném sešlápnutí se nesmí měnit (zvedat) jeho výška. Všechny tyto příznaky ukazují na závadu v brzdovém systému(zpravidla vzduch v brzdovém systému, vadný hlavní brzdový válec nebo poškozené těsnění v kolovém válečku).
 • Závěrem proveďte zkoušku těsnosti brzdové soustavy a zkušební jízdu, při které brzdy prověříte.


 • Brzdová kapalina je vysoce agresivní látka. Dlouhodobé působení na laku karosérie nebo na ostatních částech vozidla může způsobit drobná poškození. Proto při potřísnění karosérie ihned místo omyjte vodou a následně lak ošetřete ochranným voskem.


  Čerpáno z knihy OPRAVY AUTOMOBILŮ
  vydané nakladatelstvím COMPUTER PRESS, a.s., BRNO, Informace o knihách:
  ondrej.weigel@cpress.cz


  Vloženo: 2010-12-30
  automobily-nahradnidily.cz